Fundering

Voordat we kunnen bouwen, moet eerst de fundering van ons ‘huis’ in orde zijn.